Plaato.i har utviklet Plaato på en måte som disse faktorene påvirker avlesningene så lite som mulig.


* Fermentering er vanskelig, og det er hundrevis av faktorer som må tas i betraktning når man beregner og måler biologiske prosesser når man bruker refraktometre, hydrometre eller annet utstyr.