Fungerer Tilt i koniske gjæringstanker av rustfritt stål?

Created by Dag Frode Aasnes, Modified on Wed, 08 Apr 2020 at 10:20 AM by Dag Frode Aasnes

Ja. Det er hundrevis av kunder som bruker Tilt i en rekke SS-fermentorer. Du vil ha redusert Bluetooth-rekkevidde og må plassere smarttelefonen / nettbrettet ditt nærmere fermentoren din for å motta data.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article