Hvordan slår jeg av Tilt når jeg ikke bruker det?

Created by Dag Frode Aasnes, Modified on Wed, 08 Apr 2020 at 10:24 AM by Dag Frode Aasnes

Tilt vil gå i hvilemodus når du ikke brygger for å spare batterilevetid. Bare sett enheten på høykant og den vil slå seg av automatisk.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article