Det er ingen merkbar forstyrrelse fra skum. Skum spiller en minimal rolle siden den er betydelig mindre tetthet enn øl og 95% av enheten er nedsenket i øl.