Ja, Plaato er 100% kompatibel med StarSan, blekemiddel og andre tilgjengelige produkter.