Hvordan påvirker ytre faktorer som trykk- og temperaturvariasjoner Plaato's nærhet?

Created by Dag Frode Aasnes, Modified on Thu, 09 Apr 2020 at 08:36 PM by Dag Frode Aasnes

Plaato.i har utviklet Plaato på en måte som disse faktorene påvirker avlesningene så lite som mulig.


* Fermentering er vanskelig, og det er hundrevis av faktorer som må tas i betraktning når man beregner og måler biologiske prosesser når man bruker refraktometre, hydrometre eller annet utstyr. 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article