Hvordan bruke Tilt™ Hydrometer med TILT™ PI

Created by Dag Frode Aasnes, Modified on Fri, 10 Apr 2020 at 09:08 PM by Dag Frode Aasnes

Opprett følgende i denne web tjenesten.

  1. Opprett en ny produksjon Parti (Batch) i monitor.beer. Husk produksjons nummer, du trenger det til din TILT app.
  2. .
Du har følgende aktive brygg som du kan sende data til:

Åpne TILT™ PI appen og gå til innstillinger.
  1. Legg inn ditt Parti  i SET BEER NAME, markert med xxx feltet.
  2. Legg til http://monitor.beer/tiltpi/?xxxxx Hvor xxxxx er ditt brukernavn i Enter Cloud URL:
  3. Set Minutes til: 15 minutter
  4. Lagre dine instillinger
  5. Åpne Monitor.beer igjen og aktiver ditt brygg slik at du mottar data fra din TILT.

Du skal nå se data begynner å komme inn i monitor.beer Hver 15nde minutt i ditt aktive brygg.

Tilt

 

Guide

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article