Fungerer Float i en rustfritt ståltank inne i kjøleskap?

Created by Dag Frode Aasnes, Modified on Tue, 04 Aug 2020 at 06:44 PM by Dag Frode Aasnes

BrewBrain har mange brukere som har veldig god mottakelse med Float inne i en fermenter i rustfritt stål, som er plassert i et kjøleskap.


Siden alles oppsett og wifi-styrke er vesentlig forskjellig, kan vi ikke garantere at du får god mottakelse med et lignende oppsett. 


Vårt råd er å plassere WiFi-ruteren så nær gjæring karet som mulig for å sikre god mottakelse. Hvis dette ikke er mulig, kan du vurdere å bruke en WiFi-repeater og sette den rett utenfor ditt gjæring kar.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article