Hvordan bruker man en Tilt™ Hydrometer sammen med Monitor.beer

Created by Dag Frode Aasnes, Modified on Wed, 24 Feb 2021 at 09:30 AM by Dag Frode Aasnes

Opprett følgende i denne web tjenesten.
  1. Opprett en ny produksjon i monitor.beer. Husk produksjons nummer, du trenger det til din TILT app på telefonen.
Du har følgende aktive brygg som du kan sende data til:

Åpne TILT appen på din telefon og gå til instillinger.
  1. Velg Farge. Samme fargen som på din enhet.
  2. Legg inn ditt  produksjon i SET BEER NAMES feltet.
  3. Trykk på SET BEER NAME knappen.
  4. Legg til http://monitor.beer/tilt/?3sverd Hvor 3sverd er ditt brukernavn i Enter Logging URL:
  5. Aktiver knappen Check here to start logging data to the cloud.
  6. Åpne Monitor.beer igjen og aktiver ditt brygg slik at du mottar data fra din TILT.
  7. Husk å deaktivere skjermsparer på din telefon, telefonen stopper å sende ut data når skjermsparer står på.

Du skal nå se data begynner å komme inn i monitor.beer Hver 15nde minutt.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article