Hvordan konfigurerer man Ispindel™ med Monitor.beer

Created by Dag Frode Aasnes, Modified on Wed, 30 Sep 2020 at 01:49 PM by Dag Frode Aasnes

Før man kan bruke en iSpindel til å overvåke en gjæringsprosess må den klargjøres og kaliberes.

Trykk på Reset på esp8266 og man oppretter et trådløst nett som heter iSpindel som du kobler til med din datamaskin. En  nettside med Configuration dukker opp. (hvis ikke har den adresse http://192.168.4.1)
Før kalibrering går man inn på Maintanance siden mens iSpindel ligger flatt på bordet. Der trykker man på knappen og venter 2-5 minutter. Dette setter vinkel til 90° som letter kalibreringen. Deretter går man inn i Configuration og fyller ut følgende informasjon:
iSpindel config

Følgende informasjon må fylles inn

  1. SSID = Ditt wifi nettverk som du skal koble iSPindel til
  2. Passord = ***** (ditt passord)
  3. iSpindel name = red,blue,green,black eller white (navngi enheten din som en farge)
  4. Update intervalls = 900
  5. Service type = http (klikk på http to ganger)
  6. Server Address = Monitor.beer
  7. Server port = 80
  8. Server Url = /ispindel/?xxxxx  (hvor xxxx er ditt brukernavn)


Vi har lagt inn begrensning hvor ofte data mottas i Monitor.beer (Det gir ingen mening å motta data hvert minutt). Så du må kalibere iSpindel med Update intervalls med minimum 900 sekunders mellomrom.

Lagre din data ved å trykke på SAVE  knappen

Deretter går du inn i Monitor.beer, henter frem meny valg: Ispindel™ Kalibrering.
Her må du kalibrerere din iSPindel og lagre formel på det navnet som du lagret i din enhet. Klikk på Beregning av iSpindel formel og kalibrer din enhet.


ispindel calibration

Deretter er du klar til å bruke din iSpindel, gå til siden hvor du opprette dine brygg og klikk på opprett brygg ikonet.

Under valget iSpindel velger du farge på den enheten som du nå har konfigurert og er klar til bruk. Ved neste brygg trenger du kun å velge farge på din ispindel og ingen konfigurering.

Opprett brygg

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article