Plaato™

Hvordan konfigurerer og bruker man en Plaato™ Hydrometer

Hvordan konfigurerer og bruker man en Plaato™ Hydrometer
Opprett en ny produksjon i Monitor.beer (Husk produksjons nummer) Cloud URL:  https://monitor.beer/plaato/?Token (Generert i Monitor.beer) Plaato™ H...
Tue, 12 Jan, 2021 at 11:33 AM