Pass på at du har fjernet transport plastrør fra din TILT før du bruker den.