Hvordan fungerer Plaato?

Created by Dag Frode Aasnes, Modified on Thu, 09 Apr 2020 at 08:46 PM by Dag Frode Aasnes

Plaato måler kontinuerlig CO2-strømmen til gjæringskaret ditt, og vet når som helst den totale mengden CO2 som er produsert fra av gjæringen. 

Siden gjæringsprosessen genererer like mye CO2 og etanol, kan Plaato bruke disse dataene til å beregne spesifikk tyngdekraft (SG), alkoholprosent og kvantifisere gjærings aktiviteten.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article