Den beste måten å finne ut hva iSpindel generere av informasjon er å lese logg filen på enheten.
Dette kan gjøres via en seriell skjerm som HTerm eller Arduino IDE.
Koble til spindelen via Micro USB, og åpne deretter Com Port med en seriell skjerm og les loggen.
Sett baudrate til 115200.
Det bringer lys inn i mørket. Her er en youtube howto: https://youtu.be/6xDW5GbIbUw