iSpindel fungerer ikke, jeg får ikke frem noen informasjon.

Created by Dag Frode Aasnes, Modified on Wed, 08 Apr 2020 at 10:29 AM by Dag Frode Aasnes

Den beste måten å finne ut hva iSpindel generere av informasjon er å lese logg filen på enheten.
Dette kan gjøres via en seriell skjerm som HTerm eller Arduino IDE.
Koble til spindelen via Micro USB, og åpne deretter Com Port med en seriell skjerm og les loggen.
Sett baudrate til 115200.
Det bringer lys inn i mørket. Her er en youtube howto: https://youtu.be/6xDW5GbIbUw

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article