Fra fastvare 3.0 på kan du justere konverteringsfaktoren.
Som standard brukes faktor 191.8. Du kan justere med denne formelen:
Vist spenning / Målt spenning * nåværende faktor (191.8) = Ny faktor