Er det mulig å få signaler gjennom rustfrie gjæringstank? Ja