Hva er MyBrewbot?

Created by Dag Frode Aasnes, Modified on Tue, 14 Apr 2020 at 02:42 PM by Dag Frode Aasnes

MyBrewbot er en Internet of Things-enhet.Den kobles til ditt hjemme-WiFi, samler inn og behandler data fra gjærings-kjøleskapet ditt  eller din keezer, bruker dataene til å kontrollere temperaturen og sender 1 minutters oppdateringer til skyen.


Smarttelefonen din er grensesnittet. Fra hvor som helst med en internettforbindelse kan du se hvordan ølet ditt går frem, endre temperaturen og hvis noe er utenom det vanlige, får du sanntidsvarsler om problemer på telefonen.


Når du ikke er tilkoblet, fortsetter MyBrewbot.


Oppsett er en lek. Alt gjøres fra den gratis Smartphone-appen som du kan få fra Apple Store eller Google Play. Det er ingen kompliserte ledninger som skal gjøres, bare koble varme og kalde plugger til SmartPlugs, før sondetrådene inn i kjøleskapet og keezer og jobben er gjort.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article