Float er en Wifi Hydrometer som kontinuerlig overvåker OG og temperatur på ditt brygg.